ING.ARCH. RUDOLF BIZOŇ ° ING.ARCH. MARTIN BIZOŇ ° ING.ARCH. DANIEL BIZOŇ
BANSKÁ BYSTRICA
ARCHITEKTÚRA ° PROJEKTOVANIE STAVIEB ° INŽINIERSKA ČINNOSŤ

HLAVNÁ STRÁNKA

JÚN 2012 ° ING.ARCH. DANIEL BIZOŇ ° CERTIFIKOVANÝ PROJEKTANT PASÍVNYCH DOMOV