MODERNÉ PASÍVNE DREVOSTAVBY

CELKOVÝ POHĽAD NA ZÁSTAVBU TVORENÚ RODINNÝMI DOMAMI EVERGREEN

VŠETKY RODINNÉ DOMY EVERGREEN

UVÁDZA SA, ŽE PASÍVNE DOMY SÚ O 10 AŽ 20 PERCENT DRAHŠIE AKO „ŠTANDARDNÉ“ – A JE TO PRAVDA. VEĎ MAJÚ LEPŠIE TEPELNÉ IZOLÁCIE, KVALITNEJŠIE OKNÁ, ČERSTVÝ VZDUCH V DOME ZABEZPEČENÝ RIADENÝM VETRANÍM. A NAJMÄ MUSIA BYŤ VEĽMI KVALITNE ZREALIZOVANÉ. PRETO SA DNES ČASTO BUDÚCI STAVEBNÍCI ROZHODNÚ: „NEPOTREBUJEM BALKÓN, TERASU NAD PRÍZEMÍM, VIKIERE ČI VEŽIČKY, NEMUSÍM MAŤ PRÍPADNE ANI KRB ČI CENTRÁLNY VYSÁVAČ. PÁČI SA MI JEDNODUCHÝ KOMPAKTNÝ DIZAJN DOMU, KTORÝ MI BUDE VEĽA ROKOV DOBRE SLÚŽIŤ BEZ TECHNICKÝCH PROBLÉMOV, CHCEM MAŤ V DOME ZDRAVÉ A PRÍJEMNÉ PROSTREDIE NA ŽIVOT A ZÁROVEŇ ŠETRIŤ NA PREVÁDZKOVÝCH NÁKLADOCH. TAKTO MÔŽEM ZÍSKAŤ KVALITNÝ PASÍVNY DOM ZA PRIMERANÚ CENU.“ PRIMERANÚ CENU ZA DOM JE MOŽNÉ DOSIAHNUŤ AJ VĎAKA TYPOVÉMU RIEŠENIU RODINNÝCH DOMOV EVERGREEN. NA ZÁKLADE POŽIADAVIEK BUDÚCEHO STAVEBNÍKA SÚ MOŽNÉ MENŠIE DISPOZIČNÉ ZMENY, ZMENY ZASTREŠENIA A RIEŠENIA FASÁD, KTORÉ ZÁSADNE NEOVPLYVNIA PRINCÍPY DOMU.

ŠTANDARD PASÍVNEHO DOMU MÁ PRESNE DEFINOVANÉ KRITÉRIÁ (www.iepd.sk). ZÁKLADNÝM KRITÉRIOM JE VEĽMI MALÁ POTREBA TEPLA NA VYKUROVANIE – IBA 15 KWH/M2 ROČNE. DOM JE PRETO ZABALENÝ HRUBOU VRSTVOU KVALITNEJ TEPELNEJ IZOLÁCIE – V OBVODOVÝCH STENÁCH AŽ 46 CM A V STRECHE AŽ 52 CM. ROVNAKO DÔLEŽITÉ SÚ KVALITNÉ OKNÁ URČENÉ PRE PASÍVNE DOMY S IZOLAČNÝM TROJSKLOM. DO DOBRE ZATEPLENÉHO DOMU SAMOZREJME NEMÔŽE PRÚDIŤ VONKAJŠÍ VZDUCH CEZ NETESNOSTI, PRETO JE POTREBNÁ NEPRERUŠENÁ VRSTVA ZARUČUJÚCA NÍZKU PRIEVZDUŠNOSŤ, ČO SA KONTROLUJE AJ MERANÍM NA STAVBE. KĽÚČOVÝ VPLYV NA DOSIAHNUTIE PASÍVNEHO ŠTANDARDU MÁ VEĽKOSŤ DOMU A KOMPAKTNOSŤ TVARU. PRETO JE OPTIMÁLNE, KEĎ JE RODINNÝ DOM DVOJPODLAŽNÝ, ZASTREŠENÝ STRECHOU S MIERNYM SKLONOM A BEZ VYSTUPUJÚCICH ČASTÍ (DOMY EVERGREEN 1 A EVERGREEN 2). PRI MENŠÍCH A NAJMÄ PRÍZEMNÝCH DOMOCH JE MOŽNÉ DOSIAHNUŤ POTREBU TEPLA NA VYKUROVANIE DO 25-30 KWH/M2 ROK, ČO JE STÁLE VYNIKAJÚCI VÝSLEDOK. VEĽKÝ VPLYV MÁ AJ LOKALITA V RÁMCI SLOVENSKA A NADMORSKÁ VÝŠKA, ZATIENENIE POZEMKU A ORIENTÁCIA KU SVETOVÝM STRANÁM. PRI KAŽDOM DOME BUDE TÁTO HODNOTA NA MIERU PREPOČÍTANÁ V OPTIMALIZAČNOM PROGRAME PRE PASÍVNE DOMY – PHPP.

KONCEPT PASÍVNEHO DOMU:
MINIMÁLNU POTREBU TEPLA NA VYKUROVANIE (NAJVIAC 15 KWH/M2 ROČNE) ZABEZPEČÍ NAJMÄ:
° KOMPAKTNÝ TVAR DOMU, DOBRÁ ORIENTÁCIA KU SVETOVÝM STRANÁM A VHODNÁ DISPOZÍCIA
° DOSTATOČNE ZATEPLENÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ BEZ TEPELNÝCH MOSTOV
° KVALITNÉ OKNÁ A VSTUPNÉ DVERE PRE PASÍVNE DOMY S IZOLAČNÝM TROJSKLOM
° NÍZKA PRIEVZDUŠNOSŤ N50 < 0,6/H
° RIADENÉ VETRANIE SO SPÄTNÝM ZÍSKAVANÍM TEPLA S VYSOKOU ÚČINNOSŤOU

DOMY EVERGREEN TIEŽ PONÚKAJÚ:
° MODERNÚ ARCHITEKTÚRU
° PREHĽADNÚ DISPOZÍCIU S ORIENTÁCIOU OBYTNÝCH MIESTNOSTÍ A OKIEN PRIORITNE NA JUŽNÚ STRANU
° ZDRAVÉ A PRÍJEMNÉ VNÚTORNÉ PROSTREDIE BEZ TEPLOTNÝCH VÝKYVOV
° OCHRANU PROTI LETNÉMU PREHRIEVANIU – PRESAHY STRIECH, POSUVNÉ OKENICE ČI VONKAJŠIE ŽALÚZIE
° VYKUROVANIE A PRÍPRAVU TEPLEJ VODY MALÝM TEPELNÝM ČERPADLOM VZDUCH – VODA
° ÚLOŽNÉ PRIESTORY, KOMORU, TECHNICKÚ MIESTNOSŤ
° KRYTÚ TERASU, SKLAD, PRÍSTREŠOK PRE AUTO ČI GARÁŽ – VŽDY INDIVIDUÁLNE RIEŠENÉ


SYSTÉMOVÉ PREVEDENIE DOMOV EVERGREEN:
° DIFÚZNE OTVORENÁ OBVODOVÁ STENA (U < 0,085 W/(M2K)): NOSNÁ KONŠTRUKCIA Z DVOJICE PREPOJENÝCH DREVENÝCH STĹPIKOV, HLAVNÁ IZOLAČNÁ VRSTVA Z MINERÁLNEJ VLNY, VONKAJŠIA STRANA TVORENÁ ZÁKLOPOM Z MÄKKEJ DREVOVLÁKNITEJ DOSKY A POVRCHOVOU ÚPRAVOU DIFÚZNE OTVORENOU OMIETKOU ALEBO PREVETRÁVANÝM DREVENÝM OBKLADOM, VNÚTORNÁ STRANA TVORENÁ VZDUCHOTESNOU VRSTVOU Z PRELEPENÝCH OSB DOSIEK, INŠTALAČNOU MEDZEROU S MINERÁLNOU VLNOU A SADROKARTÓNOM
° DIFÚZNE OTVORENÁ KONŠTRUKCIA STRECHY (U < 0,075 W/(M2K)): NOSNÁ KONŠTRUKCIA Z DREVENÝCH VÄZNÍKOV, HLAVNÁ IZOLAČNÁ VRSTVA Z MINERÁLNEJ VLNY, VRCHNÁ STRANA TVORENÁ ZÁKLOPOM Z MÄKKEJ DREVOVLÁKNITEJ DOSKY, PREVETRÁVANOU MEDZEROU A STREŠNOU KRYTINOU NA PLNOM ZÁKLOPE, SPODNÁ STRANA TVORENÁ VZDUCHOTESNOU VRSTVOU Z PRELEPENÝCH OSB DOSIEK, INŠTALAČNOU MEDZEROU S MINERÁLNOU VLNOU A SADROKARTÓNOM
° KONŠTRUKCIA PODLAHY PRÍZEMIA (U < 0,11 W/(M2K)): NÁŠĽAPNÁ VRSTVA, CEMENTOPIESKOVÝ POTER, TEPELNÁ IZOLÁCIA Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU, HYDROIZOLÁCIA, ZÁKLADOVÁ DOSKA, ZÁKLADOVÉ PÁSY ZATEPLENÉ Z VONKAJŠEJ STRANY DOSKAMI Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU
° OKNÁ A DVERE: URČENÉ PRE PASÍVNE DOMY (OKNO U < 0,8 W/(M2K), IZOLAČNÉ TROJSKLO U < 0,6 W/(M2K), DIŠTANČNÝ RÁMIK SWISSPACER V)
° STREŠNÁ KRYTINA: PÁSOVÝ FALCOVANÝ HLADKÝ PLECH ALEBO POVLAKOVÁ IZOLÁCIA S OBLÝM KAMENIVOM
° FASÁDA: V SYSTÉMOVOM PREVEDENÍ DIFÚZNE OTVORENÁ OMIETKA ALEBO PREVETRÁVANÁ FASÁDA S DOSKOVÝM OBKLADOM Z ČERVENÉHO SMREKU, NADŠTANDARDNÉ RIEŠENIE PREVETRÁVANEJ FASÁDY S OBKLADOM Z INEJ DREVINY ALEBO Z CEMENTOTRIESKOVÝCH ČI KOMPOZITNÝCH DOSIEK
° TIENENIE: VONKAJŠIE HLINÍKOVÉ ŽALÚZIE ALEBO POSUVNÉ OKENICE NA JUŽNEJ A ZÁPADNEJ FASÁDE

TECHNIKA:
RIADENÉ VETRANIE SO SPÄTNÝM ZÍSKAVANÍM TEPLA SLÚŽI NA ZABEZPEČENIE KVALITNÉHO ČERSTVÉHO VZDUCHU V DOME, VETRÁ SA IBA V POTREBNOM MNOŽSTVE PODĽA SKUTOČNEJ POTREBY. KEĎŽE VZDUCHOM SA NEVYKURUJE DOM, ZNIŽUJE SA TÝM PROBLÉM PRÍPADNÉHO VYSUŠOVANIA VZDUCHU A JE TIEŽ MOŽNÉ LEPŠIE TEPLOTNÉ ZÓNOVANIE. JEDNOTKA RIADENÉHO VETRANIA ECV4 OD SPOLOČNOSTI ATREA MÁ ÚČINNOSŤ 90%.

VYKUROVANIE A PRÍPRAVA OHRIATEJ PITNEJ VODY JE RIEŠENÁ TEPELNÝM ČERPADLOM VZDUCH – VODA DAIKIN ALTERMA S VYSOKOU ÚČINNOSŤOU (KOEFICIENT ÚČINNOSTI COP = 3,6 PRI TEPLOTE +2°C/35°C), V KOMPAKTNEJ VNÚTORNEJ JEDNOTKE JE INTEGROVANÝ ZÁSOBNÍK TEPLEJ VODY. JEDEN SYSTÉM SA TAKTO STARÁ O PRÍPRAVU TEPLEJ VODY, VYKUROVANIE A PRÍPADNE AJ CHLADENIE. STENOVÉ VYKUROVANIE UNIVENTA PRIAMO POD SADROKARTÓNOVÝM POVRCHOM OBVODOVÝCH STIEN RÝCHLO REAGUJE A ROVNOMERNE DODÁVA POTREBNÉ MALÉ MNOŽSTVO TEPLA.

PREVEDENIE DOMOV EVERGREEN „PRÍRODNÉ MATERIÁLY“:
TÝM NAJLEPŠÍM PRE ZDRAVIE A PRÍJEMNÉ VNÚTORNÉ PROSTREDIE SÚ PRÍRODNÉ MATERIÁLY V INTERIÉRI RODINNÉHO DOMU. EKOPANELY Z LISOVANEJ PŠENIČNEJ SLAMY NA VNÚTORNEJ STRANE OBVODOVEJ STENY A V PRIEČKACH S HLINENÝMI OMIETKAMI VYTVORIA PRÍJEMNÉ A ZDRAVÉ PROSTREDIE, REGULUJÚ VLHKOSŤ V INTERIÉRI, VĎAKA VYŠŠEJ OBJEMOVEJ HMOTNOSTI ZVYŠUJÚ FÁZOVÝ POSUN A ZMIERŇUJÚ RIZIKO LETNÉHO PREHRIEVANIA, V ZIME AKUMULUJÚ TEPLO, ZLEPŠUJÚ AKUSTIKU V PRIESTORE. HLINENÉ OMIETKY VYTVORIA SKUTOČNÉ TEPLO DOMOVA. VEGETAČNÉ STRECHY BRÁNIA LETNÉMU PREHRIEVANIU – ODPARUJÚCA SA VODA OCHLADZUJE KONŠTRUKCIU, ZMENŠUJÚ VÝKYVY TEPLÔT, TLMIA HLUK, POMÁHAJÚ ZADRŽIAVAŤ ZRÁŽKOVÚ VODU V KRAJINE A SPOMALIA JEJ ODTOK. EXTENZÍVNA VEGETAČNÁ STRECHA S ROZCHODNÍKMI NIE JE NÁROČNÁ NA ÚDRŽBU. A LAHODÍ OKU.