ING.ARCH. RUDOLF BIZOŇ ° ING.ARCH. MARTIN BIZOŇ ° ING.ARCH. DANIEL BIZOŇ
BANSKÁ BYSTRICA
ARCHITEKTÚRA ° PROJEKTOVANIE STAVIEB ° INŽINIERSKA ČINNOSŤ

HLAVNÁ STRÁNKA

ZOZNAM PROJEKTOV A REALIZÁCIÍ

HOSPODÁRSKA BUDOVA SVP ° HRIŇOVÁ ° PRÍSTAVBA A PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2014
REKREAČNÝ OBJEKT ° BOBROVČEK ° OKRES LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ° PARC. Č. 1345/16 ° K. Ú. BOBROVČEK ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2014
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° JAKUBSKÁ ° PARC. Č. 527/1, 528/2 ° K. Ú. KOSTIVIARSKA ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2014
REKREAČNÝ OBJEKT ° KRÁLIKY ° OKRES BANSKÁ BYSTRICA ° PARC. Č. 293 ° K. Ú. KRÁLIKY ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2014
MESTSKÉ DETSKÉ JASLE ° BANSKÁ BYSTRICA ° TRIEDA SNP 15 ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2014
RODINNÝ DOM ° MILOSLAVOV ° OKRES SENEC ° PARC. Č. 185/44 ° K. Ú. MILOSLAVOV ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2014
RODINNÝ DOM ° BADÍN ° OKRES BANSKÁ BYSTRICA ° PARC. Č. 1453/97 ° K. Ú. BADÍN ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2014
REŠTAURÁCIA ALFA BIO ° BANSKÁ BYSTRICA ° KOLLÁROVA 18 ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2014
RODINNÝ DOM ° SOKOLOVCE ° OKRES PIEŠŤANY ° PARC. Č. 189/78, 189/79 ° K. Ú. SOKOLOVCE ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2014
RODINNÝ DOM ° TELGÁRT ° OKRES BREZNO ° PARC. Č. 619 ° K. Ú. TELGÁRT ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2014
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° TULSKÁ ° PARC. Č. 2060/281 ° K. Ú. RADVAŇ ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2014
OBNOVENIE II. ZASTAVENIA KRÍŽOVEJ CESTY NA ŠPANIU DOLINU ° BANSKÁ BYSTRICA ° LAZOVNÁ ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2014
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° POD URPÍNOM ° PARC. Č. 4320/1 ° K. Ú. BANSKÁ BYSTRICA ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2014
RODINNÝ DOM EVERGREEN 7 ° MALÝ LAPÁŠ ° OKRES NITRA ° PARC. Č. 422/49 ° K. Ú. MALÝ LAPÁŠ ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2014
RODINNÝ DOM ° BADÍN ° OKRES BANSKÁ BYSTRICA ° PARC. Č. 1453/96 ° K. Ú. BADÍN ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2014
RODINNÝ DOM ° KLASOV ° OKRES NITRA ° PARC. Č. 1158/2 ° K. Ú. KLASOV ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2014
RODINNÝ DOM ° SIELNICA ° OKRES ZVOLEN ° PARC. Č. 745/22, 745/35 ° K. Ú. SIELNICA ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2014
HANGÁR PÝCHA ° LETISKO SLIAČ ° OKRES ZVOLEN ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2014
2014
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° VRŠACKÁ ° PARC. Č. 3725/30 ° K. Ú. RADVAŇ ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2013
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° UĽANKA ° UĽANSKÁ CESTA ° PARC. Č. 147/11 ° K. Ú. UĽANKA ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2013
RODINNÝ DOM ° PONIKY ° PONICKÁ HUTA ° OKRES BANSKÁ BYSTRICA ° PARC. Č. 1395/1, 1396, 1397 ° K. Ú. PONIKY ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2013
RODINNÉ DOMY ° BANSKÁ BYSTRICA ° PODLAVICE ° LIPOVÁ 51 ° PRESTAVBA ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2013
RODINNÝ DOM ° ĽUBIETOVÁ ° OKRES BANSKÁ BYSTRICA ° MAJERČOK ° NOVOSTAVBA ° ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA ° 2013
RODINNÝ DOM ° PODKONICE 47 ° OKRES BANSKÁ BYSTRICA ° NADSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2013
RODINNÝ DOM ° MALACHOV ° OKRES BANSKÁ BYSTRICA ° BANÍCKA ° PARC. Č. 858 ° K. Ú. MALACHOV ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2013
RODINNÝ DOM ° DAČOV LOM 161 ° OKRES VEĽKÝ KRTÍŠ ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2013
ADMINISTRATÍVNA BUDOVA ° BANSKÁ BYSTRICA ° KRÁĽOVÁ ° ZVOLENSKÁ CESTA 29 ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2013
RODINNÝ DOM ° HROCHOŤ ° OKRES BANSKÁ BYSTRICA ° HLAVNÁ 5 ° PRESTAVBA A NADSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2013
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° JAKUB ° JAKUBSKÁ CESTA 81 ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2013
RODINNÝ DOM ° POPRAD ° SPIŠSKÁ SOBOTA ° PARC. Č. 922/23 ° K. Ú. SPIŠSKÁ SOBOTA ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2013
RODINNÝ DOM ° MALACHOV ° OKRES BANSKÁ BYSTRICA ° PARC. Č. 1399/31, 1400/13 ° K. Ú. MALACHOV ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2013
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° SÁSOVÁ ° POD SKALKOU 10 ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2013
PENZIÓN DONLY ° STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU ° DONOVALY 328 ° OKRES BANSKÁ BYSTRICA ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2013
2013
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° RAKYTOVCE ° PARC. Č. 856/28 ° K. Ú. KREMNIČKA ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2012
RODINNÝ DOM ° MARIANKA ° OKRES MALACKY ° PARC. Č. 818/76, 818/193, 818/194 ° K. Ú. MARIANKA ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2012
PRESTAVBA RODINNÉHO DOMU NA BYTOVÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° TERÉZIE VANSOVEJ 17 ° PRÍSTAVBA A NADSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2012
SKI SERVIS ° BANSKÁ BYSTRICA ° MALACHOVSKÁ CESTA ° PRÍSTAVBA ° ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA ° 2012
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° UĽANKA ° UĽANSKÁ CESTA ° PARC. Č. 90/2 ° K. Ú. UĽANKA ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2012
RODINNÝ DOM ° ŠPANIA DOLINA 131 ° OKRES BANSKÁ BYSTRICA ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2012
BYTOVÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° KOMENSKÉHO ° PARC. Č. 1909/184 ° K. Ú. BANSKÁ BYSTRICA ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2012
RODINNÝ DOM ° VEĽKÁ LÚKA ° OKRES ZVOLEN ° NOVOSTAVBA ° OSADENIE STAVBY ° 2012
IZOLAČNÉ SYSTÉMY, S.R.O. ° STAVEBNÉ ÚPRAVY HALY ° BANSKÁ BYSTRICA ° SLÁDKOVIČOVA 92 ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2012
RODINNÉ DOMY ° SLOVENSKÁ ĽUPČA ° OKRES BANSKÁ BYSTRICA ° PARC. Č. 2820/1 ° K. Ú. SLOVENSKÁ LUPČA ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2012
DETSKÝ DOMOV ° KREMNICA ° SAMA CHALUPKU 294/37 ° ZECHENTEROVA 369/50 ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2012
REŠTAURÁCIA A SPOLOČENSKÁ SÁLA ° KREMNICA ° LANGSFELDOVA 3 ° PRESTAVBA A NADSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 1998-2012
PREVÁDZKOVÝ OBJEKT N1243 S.R.O.° BANSKÁ ŠTIAVNICA ° ŠOBOV 2 ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2010-2012
DETSKÝ DOMOV ° DVOR ° BANSKÁ BYSTRICA ° KOLLÁROVA 29 ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2012
KOMUNITNÉ CENTRUM ° PLIEŠOVCE ° ZAJEŽOVÁ ° OKRES ZVOLEN ° PRESTAVBA ° ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA ° 2012
RODINNÝ DOM ° HRUŠOV ° OKRES VEĽKÝ KRTÍŠ ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2012
RODINNÝ DOM ° DOLNÁ ŽDAŇA ° OKRES ŽIAR NAD HRONOM ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2012
RODINNÝ DOM ° MALACHOV ° OKRES BANSKÁ BYSTRICA ° BANÍCKA ° PARC. Č. 546/2 ° K. Ú. MALACHOV ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2012
KULTÚRNE CENTRUM ° NOVÁ BAŇA ° NÁMESTIE SLOBODY 2 ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2012
ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA ° PRÍSTAVBA KNIŽNIČNÝCH SKLADOV ° BANSKÁ BYSTRICA ° STRIEBORNÉ NÁMESTIE ° ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA ° 2012
PREVÁDZKOVÝ OBJEKT MIS ° BANSKÁ BYSTRICA ° ZVOLENSKÁ CESTA 46 ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2012
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° PRŠIANSKA TERASA ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2012
POLYFUNKČNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° TATRANSKÁ ° NOVOSTAVBA ° INŽINIERSKA ČINNOSŤ ° 2012
RODINNÝ DOM ° PLIEŠOVCE ° ZAJEŽOVÁ ° OKRES ZVOLEN ° NOVOSTAVBA ° ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA ° 2012
REMESELNÝ DVOR ° ÚPRAVY DVORA ° CHLEBOVÁ PEC ° OČOVÁ ° OKRES ZVOLEN ° ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA ° 2012
SLOBODÁREŇ ° ZVOLEN ° KUZMÁNYHO NÁBREŽIE 50 ° PRESTAVBA A NADSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2012
VZDELÁVACIE CENTRUM ° PLIEŠOVCE ° ZAJEŽOVÁ ° OKRES ZVOLEN ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2012
STAVIVO IBV ° STAVEBNÉ ÚPRAVY HALY ° BANSKÁ BYSTRICA ° ZVOLENSKÁ CESTA 1 ° PRÍSTAVBA A PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2011-2012
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° PODLAVICE ° JASEŇOVÁ ° PARC. Č. 1237/2, 1237/3 ° K. Ú. PODLAVICE ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2011-2012
RODINNÝ DOM ° ZVOLENSKÁ SLATINA ° OKRES ZVOLEN ° T. VANSOVEJ 42 ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2012
RODINNÝ DOM ° KORDÍKY ° OKRES BANSKÁ BYSTRICA ° PARC. Č. 232/3 ° K. Ú. KORDÍKY ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2012
PREVÁDZKOVÉ OBJEKTY KOVO TRADE BB S.R.O. ° BANSKÁ BYSTRICA ° ZVOLENSKÁ CESTA 46 ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2012
BYTOVÝ DOM ° PRESTAVBA DO PASÍVNEHO ŠTANDARDU ° PONIKY ° OKRES BANSKÁ BYSTRICA ° ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA ° 2012
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° UĽANKA ° UĽANSKÁ CESTA ° PARC. Č. 45, 46/1 ° K. Ú. UĽANKA ° NOVOSTAVBA ° INŽINIERSKA ČINNOSŤ ° 2012
2012
POLYFUNKČNÝ DOM TOP.T. S.R.O. ° BANSKÁ BYSTRICA ° SLÁDKOVIČOVA ° NOVOSTAVBA ° ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA ° 2011
REKREAČNÝ DOM ° ĽUBIETOVÁ ° OKRES BANSKÁ BYSTRICA ° PARC. Č. 1361/2 ° K. Ú. ĽUBIETOVÁ ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2011
NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM ° BREHY ° OKRES ŽARNOVICA ° NOVOSTAVBA ° ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA ° 2011
STREDNÉ ODBORNÉ UČILIŠTE ° PRESTAVBA NA POLYFUNKČNÝ DOM ° PRAVENEC 353 ° NADSTAVBA A PRESTAVBA ° ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA ° 2011
RODINNÝ DOM ° HORNÉ PRŠANY 80 ° OKRES BANSKÁ BYSTRICA ° NADSTAVBA A PRÍSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2011
RODINNÝ DOM ° BADÍN ° OKRES BANSKÁ BYSTRICA ° PARC. Č. 1312/60, 1312/57 ° K. Ú. BADÍN ° NOVOSTAVBA ° OSADENIE STAVBY ° 2011
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° PODLAVICE ° JASEŇOVÁ ° PARC. Č. 1237/2, 1237/3 ° K. Ú. PODLAVICE ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2011
RODINNÝ DOM ° SIELNICA ° OKRES ZVOLEN ° PARC. Č. 422/5 ° K. Ú. SIELNICA ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2011
POLYFUNKČNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° PODLAVICE ° JASEŇOVÁ 3 ° PRESTAVBA A PRÍSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2011
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° SLNEČNÉ STRÁNE ° PARC.Č. 2310/31 ° K.Ú. BANSKÁ BYSTRICA ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2011
RODINNÝ DOM ° PREDAJNÁ 235 ° OKRES BREZNO ° KALVÁRSKA ° NADSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2011
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° ŠALKOVÁ ° JIRÁSKOVA 15 ° PRÍSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2011
ZÁHRADNÝ DOMČEK ° SELCE ° OKRES BANSKÁ BYSTRICA ° POTOČNÁ 26 ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2011
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° NA GRANIARI ° PARC. Č. 2530/137, 2530/149, 2530/150 ° K. Ú. BANSKÁ BYSTRICA ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2011
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° SLNEČNÉ STRÁNE ° PARC. Č. 2310/5 ° K. Ú. BANSKÁ BYSTRICA ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2011
RODINNÝ DOM ° PLIEŠOVCE ° ZAJEŽOVÁ ° OKRES ZVOLEN ° PARC. Č. 9517/7 ° K. Ú. ZAJEŽOVÁ ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2011
2011
POLYFUNKČNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° KOMENSKÉHO ° PARC. Č. 1931/99, 1931/100 ° K. Ú. BANSKÁ BYSTRICA ° NOVOSTAVBA ° ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA ° 2010
DOMOV DÔCHODCOV A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ° ZVOLEN ° ZÁHONOK 2 ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2010
RÍMSKOKATOLÍCKY KOSTOL SV. MARTINA ° LÚČKY ° OKRES ŽIAR NAD HRONOM ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2010
PENZIÓN ° SPOLOČENSKÁ MIESTNOSŤ ° BANSKÁ BYSTRICA ° KREMNIČKA 48 ° PRÍSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2010
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° ŠKOLSKÁ ° PARC. Č. 2493/7, 2493/28 ° K. Ú. BANSKÁ BYSTRICA ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2010
REKREAČNÝ DOM ° KRÁLIKY ° OKRES BANSKÁ BYSTRICA ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2010
PENZIÓN ° NÁMESTIE SNP 13 ° BANSKÁ BYSTRICA ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2009-2010
RODINNÝ DOM ° KREMNICA ° NOVÁ DOLINA ° NADSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2010
PREVÁDZKOVÝ OBJEKT ° ZVOLENSKÁ CESTA 19A ° BANSKÁ BYSTRICA ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2010
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° KREMNIČKA ° PARC. Č. 343/1, 343/2, 344, 531/3 ° K. Ú. KREMNIČKA ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2010
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° PODLAVICE ° JASEŇOVÁ ° PARC. Č. 5699/21, 5699/25 ° K. Ú. BANSKÁ BYSTRICA ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2010
ZDRAVOTNÉ STREDISKO ° ZVOLENSKÁ SLATINA ° OKRES ZVOLEN ° SNP 19 ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2010
REKREAČNO-ŠPORTOVÝ AREÁL ° RIEČKA ° OKRES BANSKÁ BYSTRICA ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2010
VZDELÁVACIE CENTRUM ° PLIEŠOVCE ° ZAJEŽOVÁ ° OKRES ZVOLEN ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2010
POLYFUNKČNÝ DOM ° KRUPINA ° 29. AUGUSTA 2/607 ° NOVOSTAVBA ° ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA ° 2010
PREVÁDZKOVÝ OBJEKT N1243 S.R.O.° BANSKÁ ŠTIAVNICA ° ŠOBOV 2 ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2010
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° RADVAŇ ° STROMOVÁ ° PARC. Č. 2706/2, 2706/3 ° K. Ú. RADVAŇ ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2010
BYTOVÝ DOM ° BYTY NIŽŠIEHO ŠTANDARDU ° BANSKÁ BYSTRICA ° UĽANKA ° UĽANSKÁ CESTA 71 ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2010
RODINNÝ DOM ° PONICKÁ HUTA ° OKRES BANSKÁ BYSTRICA ° NOVOSTAVBA ° OSADENIE STAVBY ° 2010
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° IBV MOSKOVSKÁ ULICA ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2010
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° RUDLOVÁ ° PARC. Č. 1704/3, 1705/1, 1706/1, 1707/1, 1708/1 ° K. Ú. SÁSOVÁ ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2010
ZRUBOVÁ KOLIBA ° DETVA ° SKLIAROVO ° PARC. Č. 8928/6, 8928/7 ° K. Ú. DETVA ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2010
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° RAKYTOVCE ° PARC. Č. 841/85 ° K. Ú. KREMNIČKA ° NOVOSTAVBA ° OSADENIE STAVBY ° 2010
2010
REKREAČNÝ DOM ° OČOVÁ ° OKRES ZVOLEN ° PARC. Č. 4457 ° K. Ú. OČOVÁ ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2009
RODINNÝ DOM ° BADÍN ° OKRES BANSKÁ BYSTRICA ° LAURINSKÁ ° PARC. Č. 1322/1 ° K. Ú. BADÍN ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2009
IBV SLNEČNÉ STRÁNE ° BANSKÁ BYSTRICA ° KOMUNIKÁCIE, SIETE ° PROJEKT STAVBY ° 2009
PREVÁDZKOVÉ OBJEKTY PROCESSING S.R.O. ° BANSKÁ BELÁ 202 ° OKRES BANSKÁ ŠTIAVNICA ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2009
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° SLNEČNÉ STRÁNE ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2008-2009
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° NA KARLOVE 41 ° PRÍSTAVBA A PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2009
RODINNÝ DOM ° PLIEŠOVCE ° ZAJEŽOVÁ ° OKRES ZVOLEN ° PARC. Č. 9517/7 ° K. Ú. ZAJEŽOVÁ ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2009
RODINNÝ DOM ° LUKAVICA ° OKRES ZVOLEN ° PARC. Č. 334/8 ° K. Ú. LUKAVICA ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2009
POMOCNÉ PREVÁDZKY V AREÁLI ZARES ° BANSKÁ BYSTRICA ° ŠVERMOVA 45 ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2009-2011
RODINNÝ DOM ° NEMCE ° OKRES BANSKÁ BYSTRICA ° NOVOSTAVBA ° OSADENIE STAVBY ° 2009
RODINNÝ DOM ° LUČATÍN ° OKRES BANSKÁ BYSTRICA ° NOVOSTAVBA ° OSADENIE STAVBY ° 2009
REKREAČNÝ DOM ° TELGÁRT ° OKRES BREZNO ° PARC. Č. 316/2, 317 ° K. Ú. TELGÁRT ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2009
RODINNÝ DOM ° VEĽKÁ LÚKA ° OKRES ZVOLEN ° VEĽKOLÚCKA 53 ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2009
2009
ADMINISTRATÍVNA BUDOVA A BUDOVA JEDÁLNE ELBA A.S. ° KREMNICA ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2008-2009
RÍMSKOKATOLÍCKY KOSTOL BL. JÁNA PAVLA II., PÁPEŽA ° HORNÁ VES ° OKRES ŽIAR NAD HRONOM ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2008-2010
RODINNÝ DOM ° BADÍN ° OKRES BANSKÁ BYSTRICA ° TAJOVSKÉHO ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2008
DOM OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY ° BANSKÁ BYSTRICA ° KRIVÁNSKA 16-26 ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2008
MATERSKÁ ŠKOLA ° BANSKÁ BYSTRICA ° TATRANSKÁ 63 ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2008
NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM ° ZVOLEN ° RÁKOŠ ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2008-2010
RODINNÝ DOM ° ĽUBIETOVÁ 6 ° OKRES BANSKÁ BYSTRICA ° NADSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2008
RODINNÝ DOM ° LUKAVICA ° OKRES ZVOLEN ° NOVOSTAVBA ° OSADENIE STAVBY ° 2008
MODLITEBŇA CIRKVI ADVENTISTOV SD ° BANSKÁ BYSTRICA ° RUDLOVSKÁ CESTA 37 ° NADSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2008-2011
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB POHORELSKÁ MAŠA ° POBOČKA ČERVENÁ SKALA ° ŠUMIAC ° OKRES BREZNO ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2008
ADMINISTRATÍVNA BUDOVA DETOX S.R.O. ° BANSKÁ BYSTRICA ° CESTA K SMREČINE 5 ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2008
PENZIÓN ° OPATOVSKÁ NOVÁ VES 103 ° OKRES VEĽKÝ KRTÍŠ ° PRÍSTAVBA A PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2008
REKREAČNÝ DOM ° HRONSKÝ BEŇADIK ° PSIARE 205 ° OKRES ŽARNOVICA ° PRÍSTAVBA A NADSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2008
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° KREMNIČKA ° PARC. Č. 346/3 ° K. Ú. KREMNIČKA ° NOVOSTAVBA ° OSADENIE STAVBY ° 2008
RODINNÝ DOM ° DETVA ° PIEŠŤ II. ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2008
RODINNÝ DOM ° ZVOLEN ° J. BOTTU 17 ° NADSTAVBA, PRÍSTAVBA A PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2008
SKLADOVÁ HALA DIRE A.S. ° BANSKÁ BYSTRICA ° KREMNIČKA 3 ° PRÍSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2008
RODINNÝ DOM ° LUČATÍN ° OKRES BANSKÁ BYSTRICA ° NADSTAVBA A PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2008
RODINNÝ DOM ° BRATISLAVA ° NOVÉ MESTO ° MATIČNÁ 31 ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2008
KÚPEĽNÝ A UBYTOVACÍ AREÁL ° KOVÁČOVÁ ° OKRES ZVOLEN ° NOVOSTAVBA ° ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA ° PROJEKT STAVBY ° 2008-2009
RODINNÝ DOM ° BRATISLAVA ° ZÁHORSKÁ BYSTRICA ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2008
HORSKÝ PENZIÓN ° KREMNICA ° SKALKA ° PRESTAVBA ° ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA ° 2008
APARTMÁNOVÝ DOM ° ZUBEREC ° OKRES TVRDOŠÍN ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2008
2008
ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY PRE SENIOROV ° ČIERNY BALOG ° OKRES BREZNO ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2007
DOM PRE CHRÁNENÉ BÝVANIE ° DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ° POHORELÁ ° OKRES BREZNO ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2007
HOTEL NÁRODNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° NÁRODNÁ 11 ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° PROJEKT INTERIÉRU ° 2007
PREVÁDZKOVÉ OBJEKTY MOTOSHOP ŽUBOR ° BANSKÁ BYSTRICA ° KOSTIVIARSKA ° KOSTIVIARSKA CESTA 10 ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2007-2008
RODINNÝ DOM ° DETVA ° JILEMNICKÉHO 13 ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2007
RODINNÝ DOM ° LIPTOVSKÝ TRNOVEC ° OKRES LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2007
RODINNÝ DOM ° DOMADICE ° OKRES LEVICE ° PRÍSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2007
RODINNÝ DOM ° PLIEŠOVCE ° ZAJEŽOVÁ ° OKRES ZVOLEN ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2007
PREVÁDZKOVÝ OBJEKT IBV – IZOLAČNÉ SYSTÉMY S.R.O. ° BANSKÁ BYSTRICA ° KREMNIČKA ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2007-2010
ZOSILŇOVACIA STANICA A RSÚ TELEFÓNNA ÚSTREDŇA SLOVAK TELEKOM A.S. ° TRSTENÁ ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2007
ADMINISTRATÍVNA BUDOVA ° BANSKÁ BYSTRICA ° CHALUPKOVA 8 ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2007
RODINNÝ DOM ° BADÍN ° OKRES BANSKÁ BYSTRICA ° ZÁHRADNÁ ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2007
POLYFUNKČNÝ DOM LAZOVNÁ ULICA ° BANSKÁ BYSTRICA ° LAZOVNÁ 71 ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2007-2010
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° VILIAMA FIGUŠA BYSTRÉHO 15 ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2007
FARSKÝ KOSTOL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI ° KREMNICA ° ŠTEFÁNIKOVO NÁM. ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2007
RODINNÝ DOM ° SLIAČ ° OKRES ZVOLEN ° JARNÁ 12 ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2007
RODINNÝ DOM ° SELCE ° OKRES BANSKÁ BYSTRICA ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2007
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° MALACHOVSKÉ SKALKY ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2007
RODINNÝ DOM ° VRBOVÉ ° OKRES PIEŠŤANY ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2007-2009
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° JAKUB ° JAKUBSKÁ CESTA 71 ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2007
SAFARI HOTEL DUDÍN ° UBYTOVACÍ A HOSPODÁRSKY AREÁL ZVERNICE ° HOKOVCE ° OKRES LEVICE ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2007-2008
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° NOVÉ KALIŠTE 25 ° NOVOSTAVBA ° ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA ° PROJEKT STAVBY ° 2007-2008
2007
DETSKÝ DOMOV ° BANSKÁ BYSTRICA ° KOLLÁROVA 29 ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2006-2007
SPOLOČNÉ UBYTOVNE ° BAŇA DOLINA ° VEĽKÝ KRTÍŠ ° PRESTAVBA ° ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA ° 2006
DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SR ° PRACOVISKO BANSKÁ BYSTRICA ° BANSKÁ BYSTRICA ° HVIEZDOSLAVOVA 19 ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2006-2010
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° UĽANKA ° UĽANSKÁ CESTA 88 ° NADSTAVBA A PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2006
STRAVOVACIA PREVÁDZKA ° EUROPA SHOPPING CENTRUM ° BANSKÁ BYSTRICA ° NA TROSKÁCH 25 ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2006
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ° HEĽPA ° OKRES BREZNO ° ŠKOLSKÁ 7 ° PRESTAVBA ° ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA ° 2006
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° RAKYTOVCE ° RAKYTOVSKÁ 83 ° PRÍSTAVBA A PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2006
DETSKÝ DOMOV ° BANSKÁ BYSTRICA ° SEVERNÁ 6 ° PRESTAVBA ° ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA ° 2006
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° SLNEČNÉ STRÁNE ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2006
POLYFUNKČNÝ OBJEKT KELCOM INTERNATIONAL B.B. S.R.O. ° BANSKÁ BYSTRICA ° NA TROSKÁCH 12 ° PRÍSTAVBA A PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2006
POLYFUNKČNÝ OBJEKT MILES JESU ° BANSKÁ BYSTRICA ° JEGOROVOVA 21 ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2006
RODINNÝ DOM ° SELCE ° OKRES BANSKÁ BYSTRICA ° NOVOSTAVBA ° ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA ° 2006
BYTOVÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° SLNEČNÉ STRÁNE ° NOVOSTAVBA ° ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA ° 2006
POLYFUNKČNÝ OBJEKT ° BANSKÁ BYSTRICA ° SKUTECKÉHO 3 ° NOVOSTAVBA ° ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA ° 2006
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° PRŠIANSKA TERASA ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2006
RODINNÝ DOM ° LUČATÍN 64 ° OKRES BANSKÁ BYSTRICA ° NADSTAVBA A PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2006
RODINNÝ DOM ° BADÍN ° OKRES BANSKÁ BYSTRICA ° PARC. Č. 1455/66 ° K. Ú. BADÍN ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2006
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ° POHORELÁ ° OKRES BREZNO ° POHORELSKÁ MAŠA 56 ° PRESTAVBA ° ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA ° 2006
RODINNÝ DOM ° LIESKOVEC ° OKRES ZVOLEN ° HORNÁ 22 ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2006
RODINNÝ DOM ° BADÍN ° OKRES BANSKÁ BYSTRICA ° PARC. Č. 1213/17 ° K. Ú. BADÍN ° NOVOSTAVBA ° OSADENIE STAVBY ° 2006
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° SÁSOVÁ ° SÁSOVSKÁ CESTA ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2006
RODINNÝ DOM ° HROCHOŤ 98 ° OKRES BANSKÁ BYSTRICA ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2006
2006
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° RAKYTOVCE ° BOROVICOVÁ ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2005-2009
POŠTA ° LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ° HODŽOVA 7 ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2005
RODINNÝ DOM ° PONICKÁ HUTA 43 ° OKRES BANSKÁ BYSTRICA ° NADSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2005
POŠTA ° MALÝ ČEPČÍN ° OKRES TURČIANSKE TEPLICE ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° PROJEKT INTERIÉRU ° 2005
POŠTA ° BOJNICE ° SLÁDKOVIČOVA 6 ° PRESTAVBA ° PROJEKT INTERIÉRU ° 2005
APARTMÁNOVÝ DOM ° KREMNICA ° KUTNOHORSKÁ 1 ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2005
REKREAČNÝ DOM ° TUHÁR 40 ° OKRES LUČENEC ° PRESTAVBA ° ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA ° 2005
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° PODLAVICE ° LIPOVÁ ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2005
ADMINISTRATÍVNA BUDOVA ° BANSKÁ BYSTRICA ° ROBOTNÍCKA 1 ° PRESTAVBA ° ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA ° 2005
RODINNÝ DOM ° KRAHULE ° OKRES ŽIAR NAD HRONOM ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2005
RODINNÝ DOM ° PONIKY ° OKRES BANSKÁ BYSTRICA ° DOLNÁ 53 ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2005
POŠTA ° RUŽOMBEROK ° A. BERNOLÁKA 3 ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° PROJEKT INTERIÉRU ° 2005
ADMINISTRATÍVNA BUDOVA CEPA ° BANSKÁ BYSTRICA ° KOMENSKÉHO 21 ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2005
RODINNÝ DOM ° PROSTŘEDNÍ BEČVA 416 ° OKRES VSETÍN ° CZ ° NADSTAVBA, PRÍSTAVBA A PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2005
APARTMÁNOVÝ DOM ° DONOVALY ° OKRES BANSKÁ BYSTRICA ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2005
KAVIAREŇ ° BANSKÁ BYSTRICA ° ČSA 24 ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2005
RODINNÝ DOM ° DOLNÁ MIČINÁ ° OKRES BANSKÁ BYSTRICA ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2005
RODINNÝ DOM ° CHORVÁTSKY GROB ° ČIERNA VODA ° OKRES SENEC ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2005
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° SLNEČNÉ STRÁNE ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2005
RODINNÝ DOM ° DOLNÁ LEHOTA ° OKRES BREZNO ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2005
RODINNÝ DOM ° ĽUBIETOVÁ 84 ° OKRES BANSKÁ BYSTRICA ° NADSTAVBA A PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2005
RODINNÝ DOM ° SELCE ° OKRES BANSKÁ BYSTRICA ° SELČIANSKA 98 ° PRÍSTAVBA A PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2005
STREDOSLOVENSKÉ MÚZEUM ° BANSKÁ BYSTRICA ° NÁM. Š. MOYSESA 20 ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° PROJEKT INTERIÉRU ° 2005-2009
2005
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° MALACHOVSKÉ SKALKY ° NOVOSTAVBA ° OSADENIE STAVBY ° 2004
OKRESNÝ SÚD ° ZVOLEN ° J. KOZÁČEKA 19 ° PRÍSTAVBA A PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° PROJEKT INTERIÉRU ° 2004-2007
OKRESNÝ SÚD ° BANSKÁ BYSTRICA ° NADSTAVBA A PRÍSTAVBA DVOROVÉHO OBJEKTU ° PROJEKT STAVBY ° 2004-2005
DOM OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY ° TRENČÍN ° PIARISTICKÁ 42 ° PRÍSTAVBA A PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2004-2009
KOMUNITNÉ CENTRUM ° PONICKÁ HUTA 121 ° OKRES BANSKÁ BYSTRICA ° NADSTAVBA A PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2004
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° POD KALVÁRIOU 2 ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2004
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° SÁSOVÁ ° SÁSOVSKÁ 6 ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2004
REŠTAURÁCIA A PENZIÓN ° BANSKÁ BYSTRICA ° BELLUŠOVA 23 ° NADSTAVBA, PRÍSTAVBA A PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2004
RODINNÝ DOM ° MALACHOV ° OKRES BANSKÁ BYSTRICA ° ORTÚTSKA 144 ° NADSTAVBA A PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2004
RODINNÝ DOM ° OSTRAVA ° CZ ° MICHÁLKOVICE ° U HRUŠKY 15 ° NADSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2004
RODINNÝ DOM ° HRONEC ° OKRES BREZNO ° HRONSKÁ 105 ° NADSTAVBA, PRÍSTAVBA A PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2004
BYTOVÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° SLNEČNÉ STRÁNE ° NOVOSTAVBA ° ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA ° 2004
2004
HOTEL MORAVA ° TATRANSKÁ LOMNICA ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° PROJEKT INTERIÉRU ° 2003-2004
RODINNÝ DOM ° LUČATÍN 91 ° OKRES BANSKÁ BYSTRICA ° PRÍSTAVBA A NADSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2003
RODINNÝ DOM ° KREMNICA ° J. HORVÁTHA 52 ° PRÍSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2003
HOTEL FLOREN ° KREMNICA ° ŠTEFÁNIKOVO NÁM. 4 ° PRESTAVBA ° ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA ° 2003
REŠTAURÁCIA ° BANSKÁ BYSTRICA ° ĎUMBIERSKA ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2003
RODINNÝ DOM ° STUPAVA ° KREMENICA ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2003
PENZIÓN ° BANSKÁ BYSTRICA ° SLNEČNÉ STRÁNE ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2003
RODINNÝ DOM ° KORDÍKY 19 ° OKRES BANSKÁ BYSTRICA ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2003
OLTÁRNY PRIESTOR A PÓDIÁ ° NÁVŠTEVA PÁPEŽA JÁNA PAVLA II. ° BANSKÁ BYSTRICA ° ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA ° 2003
SERVISNÉ A PREDAJNÉ CENTRUM BMW ° BANSKÁ BYSTRICA ° ZVOLENSKÁ CESTA ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2003
ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA ° BANSKÁ BYSTRICA ° ĎUMBIERSKA 15 ° NADSTAVBA A PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2003
PENZIÓN ° OŠČADNICA ° OKRES ČADCA ° LALIK 1261 ° NADSTAVBA, PRÍSTAVBA A PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2003
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° MALACHOVSKÉ SKALKY ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2003
RODINNÝ DOM ° ČERÍN ° OKRES BANSKÁ BYSTRICA ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2003
2003
RODINNÝ DOM ° PEZINOK ° TURIE BREHY ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2002-2003
KRAJSKÁ KNIŽNICA ĽUDOVÍTA ŠTÚRA ° ZVOLEN ° ŠTÚROVA 5 ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2002
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° POD STRÁŇOU ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2002
RODINNÝ DOM ° SEBECHLEBY ° OKRES KRUPINA ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2002
AUTOLAKOVŇA ° BANSKÁ BYSTRICA ° JEGOROVOVA 22 ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2002
HOTEL PRAMEŇ ° DUDINCE ° PRÍSTAVBA ° ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA ° 2002
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° KRÁTKA 11 ° PRÍSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2002
PREVÁDZKOVÁ BUDOVA KURTA ° BANSKÁ BYSTRICA ° PARTIZÁNSKA 89 ° PRÍSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2002
EKOLOGICKÁ RECYKLÁCIA PNEUMATÍK ° PODBREZOVÁ ° VAJSKOVÁ ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2002
RODINNÝ DOM ° ČIERNY BALOG ° ZÁVODIE 20 ° PRÍSTAVBA A PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2002
RODINNÝ DOM ° BRATISLAVA ° RUSOVCE ° PRI KAŠTIELI ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2002
POLYFUNKČNÝ OBJEKT ° BANSKÁ BYSTRICA ° HORNÁ 50 ° NADSTAVBA ° ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA ° 2002
MODLITEBŇA CIRKVI ADVENTISTOV SD ° BANSKÁ BYSTRICA ° KOLLÁROVA 18 ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2002
2002
HOTEL SNP ° DEMÄNOVSKÁ DOLINA ° JASNÁ ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° PROJEKT INTERIÉRU ° 2001-2002
PREVÁDZKOVÁ BUDOVA HERMES ° ŽIAR NAD HRONOM ° NOVOSTAVBA ° ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA ° 2001
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° PODLAVICE ° JEDĽOVÁ ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2001
PARK PRI DOME KULTÚRY A. SLÁDKOVIČA ° DETVA ° OBRANCOV MIERU ° PROJEKT STAVBY ° 2001
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° KREMNIČKA ° ČEREŠŇOVÁ 12 ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2001
RODINNÝ DOM ° NEMCE ° OKRES BANSKÁ BYSTRICA ° NEMČIANSKA 138 ° PRÍSTAVBA A PRESTAVBA ° ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA ° 2001
ADMINISTRATÍVNA BUDOVA ° BANSKÁ BYSTRICA ° LAZOVNÁ 62A ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2001
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° NA GRANIARI 32 ° PRÍSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2001
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° RAKYTOVCE ° PARC. Č. 856/71 ° K. Ú. KREMNIČKA ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2001
2001
ODBORNÉ UČILIŠTE ° BANSKÁ BYSTRICA ° MOSKOVSKÁ 17 ° PRÍSTAVBA A PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2000-2002
STREDNÉ ODBORNÉ UČILIŠTE SLUŽIEB ° ZVOLEN ° HVIEZDOSLAVOVA 13-15 ° PRÍSTAVBA A PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2000-2002
PREVÁDZKOVÁ BUDOVA ALFA BIO S.R.O. ° BANSKÁ BYSTRICA ° KREMNIČKA 71 ° PRÍSTAVBA A PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2000-2011
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° POD STRÁŇOU ° NOVOSTAVBA ° ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA ° 2000
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° POD STRÁŇOU 1 ° NOVOSTAVBA ° ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA ° 2000
ADMINISTRATÍVNA BUDOVA ° BRATISLAVA ° NOBELOVA 9 ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2000
RODINNÝ DOM ° BREZNO ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2000
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° KOLLÁROVA 41 ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2000
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° NA MOTYČINÁCH ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2000
RODINNÝ DOM ° SLIAČ ° OKRES ZVOLEN ° Š. ZÁHORSKÉHO 22 ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2000
RODINNÝ DOM ° BREZNO ° KLEPUŠ 48 ° NADSTAVBA, PRÍSTAVBA A PRESTAVBA ° ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA ° 2000
RODINNÝ DOM ° MELČICE - LIESKOVÉ 342 ° OKRES TRENČÍN ° NADSTAVBA A PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2000
2000
POLYFUNKČNÝ OBJEKT ° BANSKÁ BYSTRICA ° DOLNÁ 11 ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 1999-2003
PRACOVISKO KANCELÁRIE PREZIDENTA SR ° BANSKÁ BYSTRICA ° LAZOVNÁ 9 ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 1999
PENZIÓN ° BYSTRÁ ° NOVOSTAVBA ° ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA ° 1999
METODICKÉ CENTRUM ° BANSKÁ BYSTRICA ° HORNÁ 97 ° NADSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 1999
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° PRŠIANSKA TERASA ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 1999
RODINNÝ DOM ° BRATISLAVA ° TRNÁVKA ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 1999
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° PRŠIANSKA TERASA ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 1999
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° RAKYTOVCE ° PARC. Č. 856/54 ° K. Ú. KREMNIČKA ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 1999
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° TAJOVSKÉHO 37 ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 1999
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° RAKYTOVCE ° PARC. Č. 856/2 ° K. Ú. KREMNIČKA ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 1999
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° RUDLOVÁ ° POD BÁNOŠOM 19 ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 1999
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° SKUBÍN ° SKUBÍNSKA 67 ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 1999
1999
BYTOVÝ DOM ° BRATISLAVA ° LAZARETSKÁ 13 ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 1998-2010
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° MAJERSKÁ 14 ° PRÍSTAVBA A PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 1998-2003
REŠTAURÁCIA A SPOLOČENSKÁ SÁLA ° KREMNICA ° LANGSFELDOVA 3 ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 1998-2003
RODINNÝ DOM ° JESENÍK ° CZ ° ČESKÁ VES ° HAŠKOVA ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 1998
RODINNÝ DOM ° BRATISLAVA ° RAČA ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 1998
REŠTAURÁCIA ° BANSKÁ BYSTRICA ° NÁM. SNP 17 ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 1998
RODINNÝ DOM ° ŠTIAVNICKÉ BANE ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 1998
HOTEL BLAUFUS ° KRAHULE ° PRÍSTAVBA A PRESTAVBA ° ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA ° 1998
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° KREMNIČKA ° ČEREŠŇOVÁ 70 ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 1998
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° ŠKOLSKÁ 32 ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 1998
RODINNÝ DOM ° BRATISLAVA ° KAMZÍK ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 1998
1998
REKREAČNÝ DOM ° HATNÉ 26 ° OKRES POVAŽSKÁ BYSTRICA ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 1997-2001
PREDAJŇA ° BANSKÁ BYSTRICA ° NÁM. Š. MOYSESA 10 ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 1997-1998
PREVÁDZKOVÝ OBJEKT NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA ° BADÍN ° OKRES BANSKÁ BYSTRICA ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 1997-1999
PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY MATEJA BELA ° BANSKÁ BYSTRICA ° KOMENSKÉHO 20 ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 1997-1998
BYTOVÝ DOM 111 ° BANSKÁ BYSTRICA ° BELVEDER ° NAD PLÁŽOU 59 ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 1997-1998
PREVÁDZKOVÝ OBJEKT POVODIA HRONA ° KRUPINA ° VODNÁ NÁDRŽ ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 1997 ° W ° D. ČUPKA
POLYFUNKČNÝ OBJEKT ° KREMNICA ° DOLNÁ 4 ° PRÍSTAVBA A PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 1997
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° SKUBÍN ° ZÁHUMNIE 7 ° NADSTAVBA A PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 1997
AREÁL ZÁKLADNEJ ŠKOLY ° BANSKÁ BYSTRICA ° MAGURSKÁ ° DROBNÁ ARCHITEKTÚRA ° PROJEKT STAVBY ° 1997
RODINNÝ DOM ° VARÍN 383 ° OKRES ŽILINA ° PRÍSTAVBA A PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 1997
AREÁL STANICE ČIERNOHRONSKEJ ŽELEZNICE ° ČIERNY BALOG ° OKRES BREZNO ° DROBNÁ ARCHITEKTÚRA ° PROJEKT STAVBY ° 1997
RODINNÝ DOM ° KREMNICA ° VETERNÍCKA ° PRÍSTAVBA A PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 1997
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° MALACHOVSKÁ 18 ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 1997
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° SKUBÍN ° MLYNSKÁ 70 ° PRÍSTAVBA A PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 1997
KOSTOL PRI DOMINIKÁNSKOM KLÁŠTORE ° ZVOLEN ° ZÁPAD ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 1997
RODINNÝ DOM ° MELČICE - LIESKOVÉ 299 ° OKRES TRENČÍN ° NADSTAVBA A PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 1997
RODINNÝ DOM ° KREMNICA ° J. HORVÁTHA 2 ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 1996-1997
ADMINISTRATÍVNA BUDOVA ZAL ° KREMNICA ° TOVÁRENSKÁ 6 ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 1996
POLYFUNKČNÝ OBJEKT ° BANSKÁ BYSTRICA ° HORNÁ 13 ° PRÍSTAVBA A PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 1996-2005
ÚRAD PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR ° BANSKÁ BYSTRICA ° ŠVERMOVA 43 ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 1994 ° W ° D. ČUPKA
ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA ° BANSKÁ BYSTRICA ° LAZOVNÁ 9 ° PRESTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° PROJEKT INTERIÉRU ° 1992-2011
KŇAZSKÝ SEMINÁR SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO ° BADÍN ° OKRES BANSKÁ BYSTRICA ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 1991 ° W ° V. MANÍK