ING.ARCH. RUDOLF BIZOŇ ° ING.ARCH. MARTIN BIZOŇ ° ING.ARCH. DANIEL BIZOŇ
BANSKÁ BYSTRICA
ARCHITEKTÚRA ° PROJEKTOVANIE STAVIEB ° INŽINIERSKA ČINNOSŤ

ZOZNAM PROJEKTOV A REALIZÁCIÍ
KONTAKTY

RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° GRANIAR
POLYFUNKČNÝ OBJEKT ° BANSKÁ BYSTRICA ° PRŠIANSKA TERASA
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° SLNEČNÉ STRÁNE
SKLAD ° BANSKÁ BYSTRICA ° KRÁĽOVÁ ° SLÁDKOVIČOVA
BYTOVÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° KOMENSKÉHO
VZDELÁVACIE CENTRUM ° PLIEŠOVCE ° ZAJEŽOVÁ ° OKRES ZVOLEN
PASÍVNY RODINNÝ DOM ° SIELNICA ° OKRES ZVOLEN
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° PRŠIANSKA TERASA
RODINNÝ DOM ° DOLNÁ ŽDAŇA ° OKRES ŽIAR NAD HRONOM
ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA ° BANSKÁ BYSTRICA ° PRÍSTAVBA SKLADOV
SLOBODÁREŇ ° ZVOLEN ° KUZMÁNYHO NÁBREŽIE
RODINNÝ DOM ° PLIEŠOVCE ° ZAJEŽOVÁ ° OKRES ZVOLEN
BYTOVÝ DOM ° PONIKY ° PRESTAVBA DO PASÍVNEHO ŠTANDARDU
KULTÚRNE CENTRUM ° NOVÁ BAŇA ° NÁMESTIE SLOBODY
POLYFUNKČNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° SLÁDKOVIČOVA
POLYFUNKČNÝ DOM ° PRAVENEC
NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM ° ZVOLEN ° RÁKOŠ
RÍMSKOKATOLÍCKY KOSTOL BL. JÁNA PAVLA II., PÁPEŽA ° HORNÁ VES
POLYFUNKČNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° LAZOVNÁ
SAFARI HOTEL DUDÍN ° HOKOVCE
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° NA GRANIARI
RODINNÝ DOM ° PLIEŠOVCE ° ZAJEŽOVÁ ° OKRES ZVOLEN
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° NA KARLOVE
POLYFUNKČNÝ DOM ° KRUPINA ° 29. AUGUSTA
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° SLNEČNÉ STRÁNE
KÚPEĽNÝ A UBYTOVACÍ AREÁL ° KOVÁČOVÁ ° OKRES ZVOLEN
ADMINISTRATÍVNA BUDOVA ° BANSKÁ BYSTRICA ° CESTA K SMREČINE
RODINNÝ DOM ° BRATISLAVA ° ZÁHORSKÁ BYSTRICA
HOTEL NÁRODNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° NÁRODNÁ
PREVÁDZKOVÝ OBJEKT ° BANSKÁ BYSTRICA ° KREMNIČKA
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° NOVÉ KALIŠTE
RODINNÝ DOM ° SELCE ° OKRES BANSKÁ BYSTRICA
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° SLNEČNÉ STRÁNE
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° MALACHOVSKÉ SKALKY
POLYFUNKČNÝ OBJEKT ° BANSKÁ BYSTRICA ° SKUTECKÉHO
STREDOSLOVENSKÉ MÚZEUM ° MATEJOV DOM ° BANSKÁ BYSTRICA
BYTOVÝ DOM ° DONOVALY ° OKRES BANSKÁ BYSTRICA
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° SLNEČNÉ STRÁNE
RODINNÝ DOM ° BRATISLAVA ° RUSOVCE ° PRI KAŠTIELI
ADMINISTRATÍVNA BUDOVA ° BANSKÁ BYSTRICA ° LAZOVNÁ
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° KREMNIČKA ° ČEREŠŇOVÁ
BYTOVÝ DOM 111 ° BANSKÁ BYSTRICA ° BELVEDER ° NAD PLÁŽOU
ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA ° BANSKÁ BYSTRICA ° LAZOVNÁ
KŇAZSKÝ SEMINÁR SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO ° BADÍN