ING.ARCH. RUDOLF BIZOŇ ° ING.ARCH. MARTIN BIZOŇ ° ING.ARCH. DANIEL BIZOŇ
BANSKÁ BYSTRICA
ARCHITEKTÚRA ° PROJEKTOVANIE STAVIEB ° INŽINIERSKA ČINNOSŤ

HLAVNÁ STRÁNKA

KONTAKTY

ATELIER
NÁRODNÁ 3
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
TEL.: 048 / 415 11 60
atelier@atelierbizon.sk

ING.ARCH. RUDOLF BIZOŇ
NA GRANIARI 23
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

ING.ARCH. MARTIN BIZOŇ, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT
HORNÉ ZÁHRADY 11
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
PRÁVNA FORMA: SLOBODNÉ POVOLANIE
PODNIKATEĽSKÝ REGISTER: ZOZNAM AUTORIZOVANÝCH ARCHITEKTOV SKA
ČÍSLO ZÁPISU: 0835 AA
TEL.: 0908 612 371
atelier@atelierbizon.sk

ING.ARCH. DANIEL BIZOŇ, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT
NA GRANIARI 23
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
PRÁVNA FORMA: SLOBODNÉ POVOLANIE
PODNIKATEĽSKÝ REGISTER: ZOZNAM AUTORIZOVANÝCH ARCHITEKTOV SKA
ČÍSLO ZÁPISU: 1870 AA
TEL.: 0905 126 667
bizon@atelierbizon.sk
CERTIFIKOVANÝ PROJEKTANT PASÍVNYCH DOMOV