ING.ARCH. RUDOLF BIZOŇ ° ING.ARCH. MARTIN BIZOŇ ° ING.ARCH. DANIEL BIZOŇ
BANSKÁ BYSTRICA
ARCHITEKTÚRA ° PROJEKTOVANIE STAVIEB ° INŽINIERSKA ČINNOSŤ

HLAVNÁ STRÁNKA

ADMINISTRATÍVNA BUDOVA ° BANSKÁ BYSTRICA ° LAZOVNÁ 62A ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2001