ING.ARCH. RUDOLF BIZOŇ ° ING.ARCH. MARTIN BIZOŇ ° ING.ARCH. DANIEL BIZOŇ
BANSKÁ BYSTRICA
ARCHITEKTÚRA ° PROJEKTOVANIE STAVIEB ° INŽINIERSKA ČINNOSŤ

HLAVNÁ STRÁNKA

POLYFUNKČNÝ OBJEKT ° BANSKÁ BYSTRICA ° SKUTECKÉHO 3 ° NOVOSTAVBA ° ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA ° 2006