ING.ARCH. RUDOLF BIZOŇ ° ING.ARCH. MARTIN BIZOŇ ° ING.ARCH. DANIEL BIZOŇ
BANSKÁ BYSTRICA
ARCHITEKTÚRA ° PROJEKTOVANIE STAVIEB ° INŽINIERSKA ČINNOSŤ

HLAVNÁ STRÁNKA

RODINNÝ DOM ° PLIEŠOVCE ° ZAJEŽOVÁ ° OKRES ZVOLEN ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2011Zastavaná plocha: 108 m2
Plocha bytu (vykurovaná plocha): 132 m2
U obvodová stena: 0,15 W/(m2.K)
U strecha: 0,10 W/(m2.K)
Projekt: 2011
Realizácia: 2011

Rodinný dom je umiestnený v krásnom prírodnom prostredí stredného Slovenska. Tvar a poloha pozemku umožňovali ideálnu orientáciu obytných priestorov. Výnimočnosťou dispozície domu je otvorený obytný priestor na prízemí, ktorý je galériou prepojený s podkrovím. V centre tohto obytného priestoru je umiestnená pec na drevo, ktorá tvorí kompozíciu so schodiskom do podkrovia. Pec je jediným zdrojom tepla, teplovodný výmenník v peci dodáva teplo do zásobníku ohriatej pitnej vody, ktorý je tiež napojený na dvojicu slnečných kolektorov a záložne na elektrickú energiu. V dvoch detských izbách v podkroví sú pre istotu umiestnené teplovodné radiátory.

Nosnou konštrukciou je fošňová drevostavba, tepelná izolácia obvodových stien je z konopných dosiek, ktoré sú z hľadiska tepelnej vodivosti porovnateľné s bežne používanými minerálnymi vlnami. Výhody konopnej izolácie sú najmä jej pružnosť a nezosadavosť, teda tvarová stálosť aj po dlhom období, a tiež vysoká difúzna priepustnosť a schopnosť redistribúcie vlhkosti. Z vonkajšej strany je nosná konštrukcia odebnená drevovláknitými doskami (MDF), ktoré sú opatrené difúzne otvorenou omietkou. Z vnútornej strany je na debnení parobrzda a rákosová rohož, na ktorej sú aplikované vo viacerých vrstvách hlinené omietky. Tieto majú zásadný vplyv na kvalitu klímy v interiéri. Boli prevedené z hliny nakopanej hneď vedľa stavby. Vrchné omietky sú prevažne vo svojej prirodzenej farebnosti, bez pridania hliniek. Hlinená omietka má schopnosť prijímať a odovzdávať vodu aj vzdušnú vlhkosť. Dobrá tvárnosť až modelovateľnosť omietky bola využitá pri stvárnení podhľadov nad obývacou izbou a galériou. Zvýšenie akumulácie tepla je zabezpečené okrem hlinených omietok hrubých 3 až 5 cm aj vnútornou nosnou stenou murovanou z vápenno-pieskových tehál, ktorá je umiestnená za pecou. Skladba strechy je obdobná ako skladba obvodovej steny, strecha je pokrytá trstinovou krytinou v hrúbke približne 40 cm, ktorá dopĺňa tepelnú izoláciu strechy a je zároveň určujúca pre výzor domu.