ING.ARCH. RUDOLF BIZOŇ ° ING.ARCH. MARTIN BIZOŇ ° ING.ARCH. DANIEL BIZOŇ
BANSKÁ BYSTRICA
ARCHITEKTÚRA ° PROJEKTOVANIE STAVIEB ° INŽINIERSKA ČINNOSŤ

HLAVNÁ STRÁNKA

SAFARI HOTEL DUDÍN ° UBYTOVACÍ A HOSPODÁRSKY AREÁL ZVERNICE ° HOKOVCE ° OKRES LEVICE ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2007-2008