ING.ARCH. RUDOLF BIZOŇ ° ING.ARCH. MARTIN BIZOŇ ° ING.ARCH. DANIEL BIZOŇ
BANSKÁ BYSTRICA
ARCHITEKTÚRA ° PROJEKTOVANIE STAVIEB ° INŽINIERSKA ČINNOSŤ

HLAVNÁ STRÁNKA

SLOBODÁREŇ ° ZVOLEN ° KUZMÁNYHO NÁBREŽIE 50 ° PRESTAVBA A NADSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2012