ING.ARCH. RUDOLF BIZOŇ ° ING.ARCH. MARTIN BIZOŇ ° ING.ARCH. DANIEL BIZOŇ
BANSKÁ BYSTRICA
ARCHITEKTÚRA ° PROJEKTOVANIE STAVIEB ° INŽINIERSKA ČINNOSŤ

HLAVNÁ STRÁNKA

RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° PRŠIANSKA TERASA ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2012-2013Zastavaná plocha (obytná časť): 94 m2
Plocha bytu (vykurovaná plocha): 136 m2
Obostavaný priestor (vykurovaná časť): 587 m3
Plocha plášťa (teplovýmenná plocha): 435 m2
Faktor tvaru: 0,74
Ročná potreba tepla na vykurovanie: 30 kWh/(m2.rok) (podľa PHPP)
U obvodová stena: 0,12 W/(m2.K)
U strecha: 0,10 W/(m2.K)
U podlaha: 0,15 W/(m2.K)
U sklá: 0,50 W/(m2.K)
Štúdia a projekt: 2012
Realizácia: 2013

V koncepte domu sú zapracované postupy pri tvorbe energeticky úsporných domov – kompaktný tvar, dispozičné riešenie s obytnou časťou na slnečnej strane, presklenie južnej fasády, minimum okien na ďalších fasádach a podobne. Kompaktná obytná časť je pôdorysný obdĺžnik s vonkajším rozmerom 11,4 x 8,3 m. Čisté dispozičné riešenie je v súlade s jednoduchým konštrukčným systémom s pozdĺžnou strednou nosnou stenou. Na ploche 136 m2 je okrem primerane veľkých obytných priestorov (5 izieb) aj dosť miesta pre hygienické miestnosti, šatník, komoru a technickú miestnosť. Garáž na severnej strane je napojená na dom, je však tepelnoizolačne dôkladne oddelená od domu už od základov. Jednoduchý kubusový dizajn dopĺňajú posuvné okenice, ktoré zabraňujú letnému prehrievaniu.

Rodinný dom je murovaný z bieleho pórobetónu s hrúbkou nosných stien 25 cm, obvodové steny majú zateplovací systém so sivým polystyrénom hrúbky 20 cm. V plochej streche je premenlivá hrúbka polystyrénu 35-50 cm, povlaková hydroizolácia je chránená vrstvou oblého kameniva. V podlahách prízemia je spolu so systémovými doskami podlahového vykurovania 23 cm izolantu. Okná a dvere sú najkvalitnejšie plastové s izolačným trojsklom. Vetranie so spätným získavaním tepla zabezpečuje vetracia jednotka ATREA DUPLEX, rozvody vzduchu sú prevedené Spiro potrubím. Podlahové vykurovanie a príprava teplej vody je jednotná tepelným čerpadlom Viessmann typu vzduch – voda so systémovým zásobníkom teplej vody. Technické riešenie dopĺňa štruktúrovaná kabeláž.