ING.ARCH. RUDOLF BIZOŇ ° ING.ARCH. MARTIN BIZOŇ ° ING.ARCH. DANIEL BIZOŇ
BANSKÁ BYSTRICA
ARCHITEKTÚRA ° PROJEKTOVANIE STAVIEB ° INŽINIERSKA ČINNOSŤ

HLAVNÁ STRÁNKA

SKLAD ° BANSKÁ BYSTRICA ° KRÁĽOVÁ ° SLÁDKOVIČOVA 49 ° PRESTAVBA A PRÍSTAVBA ° DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE ° 2016