ING.ARCH. RUDOLF BIZOŇ ° ING.ARCH. MARTIN BIZOŇ ° ING.ARCH. DANIEL BIZOŇ
BANSKÁ BYSTRICA
ARCHITEKTÚRA ° PROJEKTOVANIE STAVIEB ° INŽINIERSKA ČINNOSŤ

HLAVNÁ STRÁNKA

RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° SLNEČNÉ STRÁNE ° PARC. Č. 2371/38 ° K. Ú. BANSKÁ BYSTRICA ° NOVOSTAVBA ° PROJEKT STAVBY ° 2018