ING.ARCH. RUDOLF BIZOŇ ° ING.ARCH. MARTIN BIZOŇ ° ING.ARCH. DANIEL BIZOŇ
BANSKÁ BYSTRICA
ARCHITEKTÚRA ° PROJEKTOVANIE STAVIEB ° INŽINIERSKA ČINNOSŤ

MODERNÉ PASÍVNE DREVOSTAVBY
TYPOVÉ RIEŠENIA RODINNÝCH DOMOVJÚN 2012 ° ING.ARCH. DANIEL BIZOŇ ° CERTIFIKOVANÝ PROJEKTANT PASÍVNYCH DOMOV

ZOZNAM PROJEKTOV A REALIZÁCIÍ
KONTAKTY

BYTOVÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° KOMENSKÉHO ° PARC. Č. 1909/184 ° 2012-2013
VZDELÁVACIE CENTRUM ° PLIEŠOVCE ° ZAJEŽOVÁ ° OKRES ZVOLEN ° 2010-2013
PASÍVNY RODINNÝ DOM ° SIELNICA ° OKRES ZVOLEN ° 2011-2013
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° PRŠIANSKA TERASA ° 2012-2013
RODINNÝ DOM ° DOLNÁ ŽDAŇA ° OKRES ŽIAR NAD HRONOM ° 2012
ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA ° PRÍSTAVBA KNIŽNIČNÝCH SKLADOV ° BANSKÁ BYSTRICA ° STRIEBORNÉ NÁMESTIE ° 2012
SLOBODÁREŇ ° ZVOLEN ° KUZMÁNYHO NÁBREŽIE 50 ° 2012
RODINNÝ DOM ° PLIEŠOVCE ° ZAJEŽOVÁ ° OKRES ZVOLEN ° 2012
BYTOVÝ DOM ° PRESTAVBA DO PASÍVNEHO ŠTANDARDU ° PONIKY ° OKRES BANSKÁ BYSTRICA ° 2012
KULTÚRNE CENTRUM ° NOVÁ BAŇA ° NÁMESTIE SLOBODY 2 ° 2012
POLYFUNKČNÝ DOM TOP.T. S.R.O. ° BANSKÁ BYSTRICA ° SLÁDKOVIČOVA ° 2011
STREDNÉ ODBORNÉ UČILIŠTE ° PRESTAVBA NA POLYFUNKČNÝ DOM ° PRAVENEC 353 ° 2011
NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM ° ZVOLEN ° RÁKOŠ ° 2008-2010
RÍMSKOKATOLÍCKY KOSTOL BL. JÁNA PAVLA II., PÁPEŽA ° HORNÁ VES ° OKRES ŽIAR NAD HRONOM ° 2008-2010
POLYFUNKČNÝ DOM LAZOVNÁ ULICA ° BANSKÁ BYSTRICA ° LAZOVNÁ 71 ° 2007-2010
SAFARI HOTEL DUDÍN ° UBYTOVACÍ A HOSPODÁRSKY AREÁL ZVERNICE ° HOKOVCE ° OKRES LEVICE ° 2007-2008
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° NA GRANIARI ° 2011
RODINNÝ DOM ° PLIEŠOVCE ° ZAJEŽOVÁ ° OKRES ZVOLEN ° 2011
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° NA KARLOVE ° 2009
POLYFUNKČNÝ DOM ° KRUPINA ° 29. AUGUSTA ° 2010
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° SLNEČNÉ STRÁNE ° 2008-2009
KÚPEĽNÝ A UBYTOVACÍ AREÁL ° KOVÁČOVÁ ° OKRES ZVOLEN ° 2008-2009
ADMINISTRATÍVNA BUDOVA DETOX S.R.O. ° BANSKÁ BYSTRICA ° CESTA K SMREČINE 5 ° 2008
RODINNÝ DOM ° BRATISLAVA ° ZÁHORSKÁ BYSTRICA ° 2008
HOTEL NÁRODNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° NÁRODNÁ 11 ° 2007
PREVÁDZKOVÝ OBJEKT IBV – IZOLAČNÉ SYSTÉMY S.R.O. ° BANSKÁ BYSTRICA ° KREMNIČKA ° 2007-2010
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° NOVÉ KALIŠTE ° 2007-2008
RODINNÝ DOM ° SELCE ° OKRES BANSKÁ BYSTRICA ° 2007
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° SLNEČNÉ STRÁNE ° 2006
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° MALACHOVSKÉ SKALKY ° 2007
POLYFUNKČNÝ OBJEKT ° BANSKÁ BYSTRICA ° SKUTECKÉHO 3 ° 2006
STREDOSLOVENSKÉ MÚZEUM ° BANSKÁ BYSTRICA ° NÁM. Š. MOYSESA 20 ° 2005-2009
BYTOVÝ DOM ° DONOVALY ° OKRES BANSKÁ BYSTRICA ° 2005
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° SLNEČNÉ STRÁNE ° 2005
RODINNÝ DOM ° BRATISLAVA ° RUSOVCE ° PRI KAŠTIELI ° 2002
ADMINISTRATÍVNA BUDOVA ° BANSKÁ BYSTRICA ° LAZOVNÁ 62A ° 2001
RODINNÝ DOM ° BANSKÁ BYSTRICA ° KREMNIČKA ° ČEREŠŇOVÁ ° 1998
BYTOVÝ DOM 111 ° BANSKÁ BYSTRICA ° BELVEDER ° NAD PLÁŽOU 59 ° 1997-1998
ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA ° BANSKÁ BYSTRICA ° LAZOVNÁ 9 ° 1992-2011
KŇAZSKÝ SEMINÁR SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO ° BADÍN ° OKRES BANSKÁ BYSTRICA ° 1991